header banner
Default

Veel bitcoins worden door miners naar beurzen gestuurd


Table of Contents

Volgens analysebedrijf Glassnode zijn bitcoin miners momenteel hard aan het verkopen. Althans, zij noteren een opvallend hoge geldstroom in de richting van beurzen. Men associeert dit doorgaans met verkoopdruk.

Mining geldstromen

VIDEO: I have been liquid cooling my Bitcoin miners for over a month now…
VoskCoin

Op Twitter deelt het bedrijf een grafiek die deze stelling kracht bij zet. Ze schrijven:

"Miners registreren momenteel extreem hoge "exchange-interactie" en sturen een ATH van $128 miljoen naar beurzen, wat overeenkomt met 315% van hun dagelijkse inkomsten."

Miners verdienen iets meer dan 6,25 BTC per block voor hun werk. Ze maken echter ook hoge elektriciteitskosten, waardoor deze omzet niet pure winst is. Ze moeten (een deel van) hun bitcoin verkopen om kosten te dekken. Dit gebeurt dan ook regelmatig.

Omdat de blockchain transparant is en je de transactievergoeding en blocksubsidie eenvoudig als beginpunt kunt traceren, probeert Glassnode zo in kaart te brengen hoe miners zich gedragen.

Volgens het analysebedrijf versturen de mining bedrijven nu 3,15 keer zo veel bitcoin naar exchanges dan dat er per dag worden gemaakt (namelijk: 900 BTC per dag) plus de som van de transactiekosten die ze verdienen.

Onderstaande grafiek laat zien dat dit tamelijk uniek is. Doorgaans wordt minder dan 50% van de mining omzet naar beurzen gestuurd (zie blauwe staven). De laatste maand is dat heel erg veel meer, getuige de rode staven.

Miners sturen extreem veel bitcoin naar beurzen toe

Het kan het geval zijn dat Glassnode adressen verkeerd labelt. Dit kan zowel om adressen van miners als ook van beurzen gaan. De statements zijn dus niet waterdicht, maar er lijkt een patroon zichtbaar.

Exacte redenen blijven onbekend. Wel is bekend dat de hashprijs (in BTC gerekend) daalt. Dit is de omzet per exahash aan rekenkracht die een miner inlegt. Het komt er op neer dat de concurrentie toeneemt en de vergoeding níet evenredig stijgt. In dollarwaarde is deze al wel bijna een jaar stabiel.

Miners sturen extreem veel bitcoin naar beurzen toe

Lees ook

Sources


Article information

Author: Craig Fisher

Last Updated: 1697972282

Views: 952

Rating: 4.2 / 5 (80 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Craig Fisher

Birthday: 1964-11-17

Address: 08544 Smith Overpass, Patrickfort, NY 49244

Phone: +3836443066178164

Job: Chef

Hobby: Painting, Chess, Aquarium Keeping, Cooking, Quilting, Gardening, Web Development

Introduction: My name is Craig Fisher, I am a striking, proficient, apt, important, multicolored, honest, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.