header banner
Default

Wat betekent de Shibarium-intake voor Shiba Inus? - BLOX | Nieuws


Gisteren maakte het team achter Shibarium bekend dat ze een intakeportal hebben ontwikkeld. Deze staat live en ze moedigen iedereen aan die wil bouwen en programmeren om zich aan te melden.

Portaal naar Shibarium gelanceerd

VIDEO:

Het team publiceerde op 26 februari dus een blogpost waarin het intakeproces voor zijn laag 2-oplossing Shibarium werd beschreven. Het lanceerde ook het Shibarium-portaal, waardoor belanghebbenden nodes kunnen worden en op verschillende manieren kunnen samenwerken.

Het portaal dient als een hub waar ontwikkelaars, bedrijven, makers en anderen die op verschillende manieren kunnen bijdragen aan Shiba Inu. Hoofdontwikkelaar Shytoshi Kusama adviseerde belanghebbenden dat het invullen van het intakeformulier niet verplicht was, maar zeker helpt bij het bouwen op het ecosysteem.

Koers Shiba Inu heeft goed 2023

VIDEO:

De koers van Shiba Inu heeft nu al een goed 2023. Sinds 1 januari is de waarde met 51% gestegen, inclusief de kleine stijging van vandaag. Het groene percentage hieronder is de koersverandering van de afgelopen 24 uur.

We zijn benieuwd wat er met Shiba Inu gebeurt als Shibarium echt wordt gelanceerd, en niet alleen een aanmeldformulier zoals gisteren.

Wat is Shiba Inu?

VIDEO:

Shiba Inu is een cryptocurrency die is ontstaan als eerbetoon aan de gelijknamige Japanse hondenras, de Shiba Inu. De crypto werd in augustus 2020 gelanceerd op de Ethereum blockchain.

De Shiba Inu cryptocurrency heeft een uniek en opvallend logo, dat bestaat uit een afbeelding van een Shiba Inu-hond. Het is vooral populair geworden door de hype rondom meme-inspired cryptocurrencies, en heeft sindsdien veel aandacht gekregen in de media en op sociale media-platforms.

Het heeft als doel om een community-gedreven, open-source en veilige cryptocurrency te zijn, met als doel het verbeteren van de financiële vrijheid en privacy van gebruikers over de hele wereld. Om die doelen na te streven wordt Shibarium gebouwd.

Wat is Shibarium?

VIDEO:

Op dit moment draait de crypto van Shiba Inu direct op de blockchain van Ethereum, ze hebben geen eigen blockchain. De blockchain van Ethereum kent veel voordelen, maar ook nadelen, waaronder gemiddeld 12 transacties per seconde en hoge transactiekosten.

Daarom zijn er verschillende bedrijven die lagen bouwen bovenop de blockchain van Ethereum. Zo heeft de Amerikaanse beurs Coinbase laatste Base gebouwd. Voordat we verder gaan moeten we uitleggen wat deze lagen precies zijn en hoe dit de problemen kunnen verhelpen.

Wat is een tweede laag?

VIDEO:

Als we het hebben over een blockchain, dan wordt hier de eerste laag mee bedoeld, de basislaag of hoofdketen. Een tweede laag verwijst naar een secundaire keten die hier bovenop is gebouwd. Er kunnen meerdere secundaire ketens zijn, en deze worden allemaal tweede lagen genoemd.

Zo huisvest Ethereum tweede lagen van Coinbase, Polygon en wellicht binnenkort van Shiba Inu.

Layer-2’s zijn zogenaamde schaaloplossingen, een technologie die een blockchain op meerdere manieren kan verbeteren, maar ze delen allemaal het hoofddoel om netwerkcongestie op de hoofdlaag te verminderen. Denk aan een file op de snelweg, waar auto’s worden omgeleid via andere wegen om de drukte te vermijden.

Shibarium wordt zo’n omleiding.

Hoe werkt Shibarium?

VIDEO:

Shibarium zal samenwerken met Ethereum om transacties op het Shibarium-ecosysteem te verwerken. Daarnaast kunnen er natuurlijk apps gebouwd worden op Shibarium en grote kans dat deze allemaal schattige hondjes als thema zullen krijgen.

Verder zal deze tweede laag bestaande Shiba Inu coins uit de circulatie halen om het aanbod te verminderen en de koers te helpen verhogen. Dit wordt een tokenburn genoemd, de muntjes worden digitaal verbrand. In werkelijk worden ze verzonden naar wallets waar niemand toegang tot heeft.

Dit heeft geen invloed op jouw Shiba Inu in BLOX, behalve dan dat de koers zou kunnen stijgen.

Contentspecialist gezocht

VIDEO:

Lees jij deze artikelen met plezier en wil je graag bijdragen aan onze content? Wij zijn op zoek naar een nieuwe content specialist crypto met een vlotte pen en kennis van de cryptomarkt. Bekijk hier onze vacature en reageer direct!

Sources


Article information

Author: Robert Santana

Last Updated: 1703037122

Views: 979

Rating: 3.8 / 5 (109 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Santana

Birthday: 2008-07-29

Address: 64611 Hughes Port, South Timothyburgh, TX 25008

Phone: +3526614109381426

Job: Drone Pilot

Hobby: Backpacking, Surfing, Sailing, Arduino, Golf, Bird Watching, Puzzle Solving

Introduction: My name is Robert Santana, I am a apt, transparent, accomplished, multicolored, frank, dazzling, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.