header banner
Default

Är det sant att Muhammad gifte sig med Aisha när hon var sex år gammal?


Table of Contents
  Aisha var ikke et lite barn da hun giftet seg, skriver imam Fawzi.

  I går hadde Aisha navnedag. En av Profeten Muhammads koner het også Aisha.

  Yasir Fawzi

  Hun var dattera til Hazrat Abu Bakar og hans kone Hadhrat Zaynabra (Umm Rumaan).

  Aisha var ung da hun giftet seg med Profeten, men hennes alder var aldri et tema fram til slutten av1800-tallet da det plutselig ble en sak for islamkritikerne.

  Det bør merkes at enhver hadith som ikke samsvarer med Koranens lære, må forkastes. Koranen er Allahs ord. Den har blitt samlet med nøyaktighet. Hadith er en samling av Profetens ord og handlinger, som ble skrevet ned mange år etter hans død.

  Koranen sier: “… eksaminer de foreldreløse til de når den gifteklare alder. Finner dere forstandighet i dem, gi dem da deres eiendom tilbake…” (4:7).

  Koranen gir med andre ord, en klar definisjon av voksenhet og gifteklar alder – når en er mental modent nok. De foreldreløse bør få overta eiendommene sine, når de er intellektuelt modent nok til å administrere de riktig. Koranen er dermed imot at umodne jenter og gutter gifter seg, og at de blir pålagt alvorlige ansvar.

  Da Hazrat Aisha ble spurt om å beskrive profeten, var svaret at han var Koranen (Abu Daud). Det han gjorde var det Koranen lærte og det Koranen lærte var ingenting annet enn det han gjorde. Profeten kunne ikke ha giftet seg med ei så ung og umoden jente, siden stridde med Koranens lære.

  De fleste historikere er enige i følgende årstall i islams historie:

  610 e.kr. Islam ble grunnlagt, da Profeten fikk sin første åpenbaring.

  615 e.kr. Muslimer migrerer til Abessinia.

  621 e.kr. Aisha forlover seg med Profeten.

  625 e.kr. Aisha gifter seg med Profeten.

  Tiden før islam blir omtalt (i de islamske skriftene) som uvitenhetstiden. Tabari skriver i sitt verk: “I uvitenhetstiden giftet han (Abu Bakr) seg med Umm Rumaan…Hun ga ham Abdul Rahman og Aisha. Alle de fire barna hans som er nevnt her, ble født i uvitenhetstiden.”

  Det er en femten år mellom islams grunnleggelse og Aisha sitt bryllup med Profeten, noe som betyr at hun var i hvert fall var 15 år gammel da hun giftet seg.

  En hadith forteller at Aisha sa: “Denne åpenbaringen: «Ja, timen er deres forjettede tid; og timen vil være hard og meget bitter.»(54:47) ble åpenbart Muhammad i Mekka, da jeg var ei lekende jente.”(Bukhari).

  Den allmenne enigheten er at kapittel 54 ble å penbart åtte år før migrasjonen til Medina. Dette betyr at den ble åpenbart i år 615 e. kr. Hvis vi sier at Aisha var så ung som fire eller fem år i år 615, da dette kapittelet ble åpenbart, da må hun ha vært minst 14 eller 15 da hun giftet seg.

  Ibn Hajar, en kjent historiker skriver: “Fatima, datteren til den hellige profeten, ble født da Kabaen ble gjenoppbygd, da profeten var 35 år…hun var fem år eldre enn Aisha.”

  Hvis dette er fakta, ble Aisha født da Profeten var 40. Aisha må da ha vært 15 da hun giftet seg med Profeten.

  Ifølge de fleste historikere var storesøsteren til Aisha, som het Asmá, ti år eldre enn Aisha. Det berettes at Asma døde i en alder av hundre år, 73 år etter hiijraen. Det betyr at Asma må ha vært 27 år ved hijraen, og Aisha må ha vært 17. Ifølge dette må Aisha ha giftet seg da hun var 19 år, siden bryllupet var to år etter Hijraen.

  Det som er veldig interessant i denne saken er at Aisha faktisk var forlovet med Jubair Bin Mutim, lenge før hun giftet seg med Profeten. I følge Tabari forsøkte faren til Aisha å bli ferdig med bryllupet hennes, for å spare henne fra farene og vanskelighetene som medfulgte reisen til Abessinia i 615, som han snart skulle på. Men faren til brudgommen, brøt forlovelsen i frykt for undertrykkelse, fordi Abu Bakar hadde blitt muslim. Hvis Aisha var klar for å ta ansvaret som krevdes av ei kone, i 615, var hun i hvert fall ikke for ung 10 år senere, da hun giftet seg med Profeten.

  Da Profetens første kone døde, kom Khaula til Profeten og oppfordret ham til å gifte seg igjen. Profeten spurte om utvalgene, og hun svarte at han kunne gifte med ei «bikr» eller «thayyib». Da Profeten spurte hvem “bikr-en” var, svarte hun Aisha. Ordet bikr brukes for ei fullvoksen, modent og jomfru kvinne, ikke for et barn. Thayyib brukes for ei dame som har skilt seg eller er enke. Dette beviser også at Aisha ikke var et lite barn da hun giftet seg.

  Kort sagt, ifølge diverse kilder, var Aishas alder da hun giftet seg 15-19 år, om ikke eldre.

  Sources


  Article information

  Author: Andrea Payne

  Last Updated: 1698316321

  Views: 925

  Rating: 3.6 / 5 (68 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Andrea Payne

  Birthday: 1986-05-29

  Address: PSC 1811, Box 1473, APO AE 24924

  Phone: +3742299427499581

  Job: Drone Pilot

  Hobby: Skydiving, Beekeeping, Photography, Metalworking, Animation, Raspberry Pi, Writing

  Introduction: My name is Andrea Payne, I am a courageous, sincere, receptive, irreplaceable, tenacious, expert, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.