header banner
Default

De kosten van de transacties voor Ethereum zijn met 1 punt 900 procent gestegen - BLOX | Nieuws


De transactiekosten op Ethereum explodeerden plotseling met 1.900 procent omhoog, nadat Binance een oude wallet activeerde. Het gaat om de wallet genaamde Binance 14, die een stijging van de transactiekosten van 15 naar 300 Gwei veroorzaakte op Ethereum.

One company can accidentally spike the gas fees for all Ethereum txs by 10x. L2 tx fees also spiked.

Even if a transaction had nothing to do with Binance, its fees went up because of Ethereum's global fee markets. Global fee spikes like this are not possible on Solana. https://t.co/SMc8sP6iwT pic.twitter.com/35ciufbgDg

— Tushar Jain (@TusharJain_) September 21, 2023

Daarmee gingen de kosten voor een transactie van ongeveer 0,40 naar 10 dollar volgens data van ultrasound.money.

Tijdelijke situatie

VIDEO: Fees Ethereum flink omhoog | Bankencrisis: weer bank in de problemen | Crypto nieuws vandaag | #871
BLOX

Overigens gaat het om een tijdelijk situatie. Inmiddels zijn de transactiekosten alweer naar een normaal niveau afgedaald. “Eén bedrijf kan per ongeluk de kosten voor Ethereum-transacties met een factor 10 verhogen. Ook de transactiekosten op L2-oplossingen schoten omhoog”, aldus Tushar Jain.

Volgens deze analist is een vergelijkbaar scenario niet mogelijk voor Solana en dat lijkt een probleem voor Ethereum. In principe is het natuurlijk niet best dat de transactiekosten zo enorm kunnen oplopen, terwijl Ethereum nog niet eens op wereldwijde schaal wordt gebruikt.

Als het nu al bijna niet mogelijk is om goedkope transacties op Ethereum te doen, dan is dat natuurlijk helemaal onmogelijk als straks de hele wereld de blockchain ergens voor zou moeten gebruiken. Wat dat betreft zorgt dit niet voor goede vooruitzichten voor Ethereum.

De Ethereum koers

VIDEO: How to Fix High Transaction Fees in Crypto like Ethereum?
HiveFest

Qua koers gaat het op dit moment ook niet fantastisch met Ethereum. Vandaag staat er een daling van 1,18 procent op de borden en voor de afgelopen zeven dagen zelfs een daling van 2,00 procent. Daarmee komt de Ethereum koers op 1.595 dollar te liggen.

Uiteindelijk levert die koers een market cap van 191,8 miljard dollar op voor Ethereum. Met die market cap is het project ruim tweemaal kleiner dan Bitcoin, dat op dit moment nog een market cap van 519,25 miljard dollar heeft.

Als je dan bedenkt dat Bitcoin volgend jaar ook nog eens een Spot Bitcoin ETF kan krijgen in Amerika en dat de volgende halving voor april 2024 op het programma staat, dan kan dat nog weleens problemen opleveren voor de nummer twee van de markt.

Stem jij BLOX naar de top? Laat je horen en maak kans op een prijs!

VIDEO: Alles over Vitalik Buterin, de grote man achter Ethereum! 🚀
BLOX

Geniet jij dagelijks van BLOX? Laat dan van je horen! BLOX is namelijk maar liefst twee keer genomineerd voor Website van het jaar in de categorieën ‘Financieel’ en ‘Financiële apps’! En om deze prijzen daadwerkelijk in de wacht te slepen, hebben wij jouw stem dubbel nodig. Stem dus snel op zowel de site als op onze app en maak ook nog eens kans op toffe prijzen! Stemmen kan tot en met 20 oktober. Kunnen we rekenen op jouw support?

Sources


Article information

Author: Michael Kirk

Last Updated: 1697850603

Views: 949

Rating: 3.7 / 5 (101 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Kirk

Birthday: 1965-05-26

Address: 697 Andrews Square, East Michael, OK 28860

Phone: +3617275197440055

Job: Film Director

Hobby: Gardening, Fencing, Knitting, Rock Climbing, Skydiving, Cooking, Meditation

Introduction: My name is Michael Kirk, I am a Determined, priceless, clever, multicolored, accomplished, bold, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.